tips för diktning kvartalet runda form

Kvarts gjutning används för att dekorera hus och är typiska tillbehör som används i byggprojekt. De är lika populär som BMC eller listen. De skapar en effekt i rummet att ha en smidig övergång från golvet till väggarna. Golven är i allmänhet kaklade eller planeras och det finns möjlighet för luckor i mellan plattorna eller hörn som inte ansluter sig ordentligt. Kvartalet runt gjutning, därför har ett mycket dekorativt värde och går att dölja de luckor och brister som uppstår från felaktiga kakel lederna. Det finns ett antal tips som i hög grad kommer att bidra till att göra diktning av kvartalet runt gjutning enklare och bättre tjäna syftet att ge skönhet till golvet och plattsättning.

Välj ett lämpligt tätningsmaterial som matchar färgen på bruket.

Tips 1 – Material

Applicera täta hålla den vid en lämplig vinkel, var noga med att applicera jämnt tryck för att undvika överdriven tillämpning.

Tips 2 – Ansökan

Skiffer eller kakel kan vara en ojämn mark för kvartal runda lister att vila på. Därför, Drevning under kvartalet runt för att täta hål gjorda av vilar på stötar är alltid en bra satsning.

Tips 3 – diktning

Jämna ut ytan efter diktning och avlägsna extra fogtätning.

Tips 5 – Färdigställande

Tillräcklig tid måste ges för täta torka innan färgning eller målning.

Tips 6 – Torkning