felsökning för en gasolspis

En gasolspis kan vara ett användbart apparaten har i flera olika omständigheter, vare sig på en camping resa eller en picknick. Dock kommer fördelarna med kaminen negeras om den inte fungerar korrekt. Att vara medveten om vilka typer av defekter som kan stoppa spisen inte fungerar som det ska kommer att hjälpa dig att räkna ut vad som behövs för att reparera den.

En gasolspis kan utveckla hinder i ett antal olika platser genom normal användning av det. Träskor i systemet kan vara orsaken till låga lågor eller kaminen inte att fungera alls. Om detta är fallet, kontrollera kaminen noggrant för att lokalisera källan till problemet. När strålarna har blivit blockerad, försiktigt isär dem i enlighet med instruktionerna för att rengöra dem. I händelse av att lågan stiger större än normalt, kommer problemet ligga hos tändaren. Ta bort den i enlighet med instruktionerna i manualen och rengör den ordentligt innan du sätter den.

hinder

Om du upptäcker att bränslenivån på din gasolspis minskar i snabbare takt än apparaten används, måste du kontrollera om en läcka. Detta kan också vara orsaken om lågan är inte lika stark som det har varit tidigare. Undersök den punkt där propan tanken ansluter kaminen för tecken på en läcka, i tillägg till de rör och anslutningsdetaljer. Mindre defekter, hål och sprickor kan faktiskt vara orsaken till stora läckor.

läckor

Vid användning av en gasolspis, rekommenderas att en blå låga används för att undvika sotavlagringar på redskap. I händelse av att du ständigt får en orange låga, är orsaken den mängd syre som finns på apparaten. Du kommer att behöva leta luftintagsventilen på apparaten, som du kan använda den manuella att hjälpa dig med om det inte är uppenbart. Justera den för att styra mängden luft som kaminen kan ta in tills du får en blå låga.

Luftintag

Kontrollera alla fästen i spisen för att se till att alla anslutningar har gjorts korrekt. Dra någon som har lossnat och ersätta någon som har utvecklat en defekt. Brickor och tätningar bör ingå i inspektionsprocessen och bör bytas ut om de visar några tecken på slitage. Se till att alla ersättningar är av rätt typ och storlek.

anslutningar

I händelse av att bränslenivån av propan kaminen är otillräcklig, är det osannolikt att fungera korrekt. Kontrollera mängden propan i tanken och byt ut den om den har tagit slut. Om nivån är bara låg och det är inte möjligt att ansluta en ersättare, kommer du att finna att den befintliga tanken kommer att fungera bättre om det är varmt. Genom att ta bort tanken och placera den i en bil med aggregatet på, kommer du att finna att propan inom uppmuntras ut som om tanken är full.

bränsleNivå