tips för att förhindra mögel från att växa på en murad skorsten

Om du har frågor om mögel växer i murad skorsten, och om du undrar vad du kan göra för att förhindra att detta händer, kan följande tips vara till nytta för dig,. Eftersom mögel livnär inte bara på fukt, syre och organiska roll, men kräver också svala temperaturer för sin tillväxt, är du normalt kvar med möjliga sätt att hämma mögeltillväxt. Av dessa fyra faktorer är fukt enklast för dig att styra vid bekämpning av mögel. Hitta ett sätt att kontrollera fukt, och du har hittat ett sätt att kontrollera mögel.

Undersök din skorsten ofta sprickor, trädgrenar och annat skräp som kan ge skugga och därför förhindrar fukt från att avdunsta i skorstenen. Ta bort eventuellt skräp som kan samla fukt.

Tips 1 – Undersök din skorsten Ofta

Vid prövningen din skorsten, om du hittar sprickor eller saknade tegel, reparera eller byta ut dessa så snart som möjligt så att vatten inte poolen blir en grogrund för mögel.

Tips 2 – göra reparationer

Använda kommersiella produkter som kan hämma tillväxt av mögel, såsom en zinkremsa. Dessutom kan du använda en sealer som kommer att hålla din skorsten fri från fukt och därmed minska risken för mögeltillväxt.

Tips 3 – Köp mögelinhibitor produkter